The Cheap Patronizing Neutralization - Time For A Sharp Potsdamu.

Fina fester

Har du någonsin kommit till en fest och där på en gång kommit på att allting fattas och att det inte alls är så som man hade tänkt sig? DEtta har ju hänt om du varit på en fest där det inte finns någon is! DEtta med att det skall finnas party is till festen är verkligen viktigt och varför då inte bara se till att det går att lösa? Ja, det är verkligen en viktig sak för att få det hela att fungera, att man använder sig utav och ser till att det finns party is från alla som kan och vill detta med det. Ja, man skall inte se förbi detta med isen.